TLENOTERAPIA HIPERBARYCZNA DLA SENIORÓW

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera to poważne wyzwanie cywilizacyjne. Zapadalność na tę chorobę w krajach rozwiniętych wzrasta. Związane jest to m.in. ze statystycznie wydłużającym się życiem człowieka.

 

Alzheimer to choroba seniorów. Jej pierwsze objawy zauważa się zwykle między 60. a 65. rokiem życia, choć zdarzają się zarówno u osób starszych, jak i młodszych.

 

Wyraźnym symptomem zapowiadającym chorobę jest znaczny spadek funkcji poznawczych. Chory staje się stopniowo coraz mniej samodzielny.

 

Z fizjologicznego punktu widzenia, u pacjentów z chorobą Alzheimera lekarze zauważają postępujący zanik neuronów w mózgu, co jest wynikiem starzenia się ciała. Zanikanie komórek nerwowych jest więc naturalne dla każdego człowieka, jednak w przypadku choroby Alzheimera dzieje się to bardzo szybko.

 

Istnieje wiele mieszanych przyczyn rozwoju choroby. Znaczącą rolę może tu odgrywać genetyka (obciążenie genetyczne można przekazywać z pokolenia na pokolenie). Jednak choroba Alzheimera może rozwinąć się także pod wpływem przyczyn środowiskowych, które uszkadzają komórki nerwowe (np. ekspozycja na aluminium czy metale ciężkie). Leczenie tlenem osób starszych ma doniosłe znaczenie w przypadku tej choroby, ze względu na to, że tlen stymuluje neurogenezę (produkcję neuronów), ożywia uśpione komórki mózgu, a także działa na organizm detoksykacyjnie. Tlenoterapia z powodzeniem może wspierać leczenie tradycyjnymi metodami farmakologicznymi.

Wydaje się także, że tlenoterapię hiperbaryczną dałoby się z powodzeniem zastosować w terapii przeciwstarzeniowej oraz na wczesnych etapach choroby Alzheimera. Skoro różne choroby mózgu można postrzegać w kategoriach nieskutecznego dostarczania energii, HBOT korygowałoby te metaboliczne anomalie przed początkiem głębokiej demencji, gdy jeszcze istnieje szansa na wyzdrowienie

– podsumowuje dr Shai Efrati.

Badania nad skutecznością komory hiperbarycznej przy chorobie Alzheimera pokazują, że u pacjentów poddawanych sesjom tlenoterapii, choroba postępuje wolniej, a niekiedy można zauważyć nawet poprawę funkcji poznawczych. Hiperbaria nie jest więc lekarstwem na Alzheimera, jednak potrafi przedłużyć okres samodzielności seniora i poprawić jego jakość życia, chociaż pozwalając na wykonywanie prostych czynności życia codziennego.

 

Komora tlenowa dla seniorów z objawami choroby Alzheimera oznacza:

 • Poprawę metabolizmu w tkance nerwowej
 • Poprawę mikrokrążenia mózgowego
 • Stymulację aktywności mózgu i pobudzanie uśpionych komórek nerwowych
 • Niwelowanie obrzęków i stanów zapalnych w organizmie
 • Działanie prewencyjne w przypadku udaru mózgu
 • Pobudzenie ciała do regeneracji w przypadku powstałych uszkodzeń czy dysfunkcji
 • Zdecydowaną poprawę elastyczności erytrocytów

 

Dowodem na to, że wizyty komorze hiperbarycznej korzystnie wpływają na stan chorych na Alzheimera zostały przedstawione w licznych badaniach. Jednym z eksperymentów było regularne poddawanie grupy 64 osób w zaawansowanym wieku, działaniu hiperbarii przez 12 tygodni. Sesje odbywały się w komorze mHBOT. Po tym okresie, wszyscy badani wykazali zdecydowaną poprawę funkcji kognitywnych − wpłynęło to korzystnie na ich pamięć, koncentrację i jakość snu, a także na stopień wchodzenia w interakcje społeczne.

 

W 2002 r., International Hiperbaric Medical Association (IHMA) opublikowało przypadek 58-letniego architekta, który stopniowo tracił swoje zdolności twórcze, a jego pamięć osłabiała się. Po 5 i pół roku od diagnozy choroby Alzheimera, zastosowano u niego tlenoterapię hiperbaryczną. Pacjent przeszedł aż 89 zabiegów w komorze tlenowej. Po tym czasie odnotowano u niego:

 • Poprawę procesu uczenia się
 • Poprawę kondycji ogólnej kondycji i samopoczucia
 • Stopniowe zmniejszenie intensywności zaburzeń behawioralnych i kognitywnych
 • Chęć i możliwość powrotu do samodzielności w dziennych aktywnościach i dalszego stosowania terapii hiperbarycznej

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona to zwyrodnienie ośrodkowego układu nerwowego. Choroba rozwija się powoli − objawy mogą rozwijać się latami. Początkowo zauważyć można u chorego spowolnienie ruchowe, przypominające chorobę reumatyczną. Z czasem dochodzą objawy takie jak drżenie spoczynkowe czy sztywność mięśniowa. Niestety, choroba Parkinsona znacznie obniża jakość życia i może wiązać z niebezpiecznymi dla życia powikłaniami.

 

Komora hiperbaryczna dla seniorów, podobnie jak przy chorobie Alzheimera i udarze mózgu, wpływa na sprawność układu nerwowego, m.in. dzięki dotlenieniu tkanek.

 

Czysty tlen w warunkach podwyższonego ciśnienia, dobrze wysyca tkanki i płyny: erytrocyty, osocze, limfę i płyn mózgowo-rdzeniowy. Dodatkowo, angiogeneza (tworzenie się nowych naczyń krwionośnych) także dobrze wpływa na odbudowę aksonów i połączenia komórek nerwowych.

 

W 1989 r., ukazała się praca naukowa „Hyperbaric oxygenation in the complex treatment of Parkinson disease” pod redakcją  dr Neretin. Przedstawione były w niej badania na grupie 64 pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona (przyczyny rozwoju choroby były różne u pacjentów). Chorych poddano serii od 8 do 12 zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej w ciśnieniu 1,3-2 ATA. 60-minutowe sesje odbywały się codziennie. Dobre efekty terapii zaobserwowano u 55 pacjentów. Najlepsze wyniki osiągnięto u pacjentów z parkinsonizmem naczyniowym, w poniżej 65 roku życia. Terapia najbardziej wpłynęła na zmniejszenie sztywności ruchowej, nieco mniej na drżenie spoczynkowe.

 

Whitaker uważa, że najbardziej skuteczną terapią choroby Parkinsona jest połączenie dożylnego podawania glutationu i tlenoterapii hiperbarycznej. A to dlatego, że chorzy na Parkinsona mają bardzo niski poziom glutationu − to naturalny przeciwutleniacz. Uznaje się więc, że wyższe stężenie glutationu w organizmie chroni przed postępującym uszkodzeniem komórek nerwowych i poprawia ich funkcjonowanie.Komora hiperbaryczna dotlenia mózg, spowalnia uszkadzanie neuronów, zwiększa liczbę komórek macierzystych i stymuluje angiogenezę.

 

72-letni mężczyzna z chorobą Parkinsona idiopatycznego pochodzenia, przyjmował Sinemet (10/100) 3 razy dziennie. Rok po rozpoznaniu choroby, zauważono u niego całkowite zamknięcie prawej tętnicy wieńcowej. Po przeprowadzonej angioplastyce skierowany został na tlenoterapię hiperbaryczną − wziął udział w 25 zabiegach przez okres 5 tygodni. W czasie trwania terapii tlenowej, stopniowo obiżano dawkę Sinemet. Całkowicie przestano podawać lek między 3. i 4. tygodniem leczenia hiperbarycznego. Zaobserwowano także, że pacjent lepiej mówi − mężczyzna starał się więcej mówić. Poprawiła się także jego sprawność manualna – w testach ręka dominująca wypadła lepiej 10%, a ręka niedominująca − o 32%.

 

L. Hoggard uznaje, że tlenoterapia hiperbaryczna może zastąpić leczenie za pomocą Sinemet. Zwłaszcza, że długotrwałe przyjmowanie leku posiada skutki uboczne, np. dyskinezję. Dodatkowo Hoggard uznaje, że antyapoptyczne właściwości hiperbarii mogą stabilizować funkcje neuronów i zmniejszyć postępującą neurodegenerację u pacjentów z Parkinsonem.

Reumatyzm

Reumatyzm to schorzenie o podłożu zapalnym, a pod tą nazwą może kryć się nawet 200 zróżnicowanych jednostek chorobowych, np. zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa czy reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatyzmem najczęściej określa się dolegliwości związane ze stawami. Ból i inne objawy reumatyczne są tylko reakcją na czynniki uszkadzające. Reumatyzm nie jest uleczalny, ale współczesna medycyna zna metody terapii, które potrafią łagodzić dolegliwości i znacząco podnosić komfort życia chorych.

 

Bardzo ważną metodą leczenia reumatyzmu jest tlenoterapia hiperbaryczna. Eliminuje ona stan zapalny, który jest podstawą dolegliwości. Hiperbaria wspiera także układ odpornościowy, co hamuje rozwój chorób reumatycznych. To daje nadzieję nawet chorym w bardzo zaawansowanym stanie. Choć zmiany w stawach są nieodwracalne, hiperbaria może skutecznie hamować rozwój schorzeń reumatycznych.

Tlen hiperbaryczny uważamy za wybitnie skuteczny w leczeniu schorzeń reumatoidalnych.

potwierdzają naukowcy, którzy prowadzili badanie

Występujący przy reumatyzmie stan zapalny, to naturalna reakcja obronna Twojego ciała. Żeby poprawić kondycję chorego, bardzo ważne jest ukrwienie tkanek, które zapewni dopływ substancji odżywczych do miejsca stanu zapalnego. Podczas wizyty komorze hiperbarycznej, tlen w podwyższonym ciśnieniu trafia tam, gdzie przez niskie ukrwienie wcześniej nie docierał w odpowiedniej ilości. Wysokie ciśnienie sprawia, że tlen wchłania się dużo skuteczniej. To umożliwia zwalczenie stanu zapalnego i ograniczanie dolegliwości bólowych. Dzięki temu można nawet mówić o remisji choroby. Co niezwykle istotne, hiperbaria nie wywołuje skutków ubocznych.

 

Lekarze są zgodni, że w przypadku chorób reumatoidalnych, tlenoterapia:

 • koi ból i znieczula
 • zmniejsza stan zapalny
 • regeneruje wszystkie tkanki
 • spowolnienia proces destrukcji stawów

 

Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że u 23,4% chorych poddanych tlenoterapii hiperbarycznej doszło do remisji choroby. Tym samym u 16,2% stwierdzono dużą poprawę, a u 51,4% − inny korzystny efekt.

 

W przypadku zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa aż 95% pacjentów odczuwa korzystny wpływ terapii hiperbarycznej.